Redakcja Oceanological and Hydrobiological Studies ma przyjemność poinformować, że począwszy od 2012 roku, przyznawane są dwie coroczne nagrody dla najlepszych prac opublikowanych na łamach naszego czasopisma, wybranych spośród opublikowanych w poprzednim roku kalendarzowym.

 • Przyznawane są dwie oddzielne nagrody: im. dr inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. dr inż. Jerzego Masłowskiego.
 • Wysokość obu nagród to 5000 złotych podzielone pomiędzy wszystkich autorów artykułu wg. zaproponowanej przez nich proporcji zależnych od wkładu pracy lub w przypadku braku takiej propozycji w równych częściach.
 • Obie nagrody zostały ufundowane przez rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców związanych z badaniami Morza Bałtyckiego, jako wyróżnienie dla najlepszych prac, opublikowanych na łamach Oceanological and Hydrobiological Studies, poruszających swoją tematyką aspekty ochrony ekosystemów wodnych, których wyniki mogą mieć istotny wpływ na działalność, bezpośrednio związaną z ochroną stanu i zasobów środowiska.
 • Autorzy publikacji będą honorowani nagrodą, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego numer 15/R/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.
 • Nominowane prace wybierane są spośród artykułów opublikowanych w poprzedzającym roku kalendarzowym.
 • Nagrody przyznawane są w lutym przez pięcioosobowe Kapituły składającą się z autorytetów naukowych związanych z badaniami Morza Bałtyckiego.
 • Nagrody wraz z pamiątkowymi dyplomami wręczane są podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański.

Nagroda im. Tomasza Jóźwiaka

 • Przyznawana dla autora(-ów) artykułu dotyczącego ochrony środowiska Morza Bałtyckiego opublikowanego w czasopiśmie naukowym Oceanological and Hydrobiological Studies.
 • Patronem nagrody jest dr inż. Tomasz Jóźwiak, zmarły pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, który specjalizował się w badaniach ochrony środowiska morskiego.
 • Fundatorką nagrody, na podstawie Umowy z dnia 7 września 2011 roku, jest Barbara Jóźwiak – Matka dr inż. Tomasza Jóźwiaka.

Nagroda im. Jerzego Masłowskiego

 • Przyznawana dla autora(-ów) artykułu dotyczącego biologii Morza Bałtyckiego opublikowanego w czasopiśmie naukowym Oceanological and Hydrobiological Studies.
 • Patronem nagrody jest dr inż. Jerzy Masłowski, zmarły pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, który specjalizował się w badaniach bentosu Zatoki Pomorskiej.
 • Fundatorką nagrody, na podstawie Umowy z dnia 7 września 2011 roku, jest Helena Spirydonow – Żona dr inż. Jerzego Masłowskiego